Transactiepraktijk

In zijn werkzame leven heeft Maarten-Joost talloze overnames en samenwerkingsverbanden begeleid. Hoewel hij op dit punt scherp en analytisch acteert zal hij altijd een uiteindelijk te realiseren doel voor ogen houden. Hij laat niet zijn eigen mening of visie domineren maar zijn kracht bestaat uit het benoemen van risico’s zoals deze het gevolg kunnen zijn van gegeven garanties, de wijze van financiering, de gegeven zekerheden etc.

Van belang is dat uiteindelijk alle partijen die betrokken zijn bij een overname of samenwerking een ‘goed gevoel’ overhouden bij de transactie en de begeleiding.