Sparringpartner

Naast adviseur zijn Savannah en Maarten-Joost een gewaardeerd sparringpartner voor corporate finance adviseurs, accountants en fiscalisten. Door hun jarenlange ervaring opgedaan bij een van de big-four kantoren alsmede bij regionale accountantsorganisaties en adviesorganisaties herkennen zij als geen ander jurist de specifieke problematieken waar deze adviseurs mee te maken krijgen.

Maarten-Joost is bijvoorbeeld gewend om in overleg met de accountant te bepalen wat de juridische consequenties zijn van het opnemen van specifieke posten in de jaarrekening, hoe om te gaan met het continuiteitsvraagstuk, hoe interne financieringen uitwerken ingeval van discontinu├»teit, het uitkeren van dividenden etc. Daarbij overlegt Maarten-Joost regelmatig met accountants, zeker ook met hen die de rol van compliance officer vervullen,  over hoe om te gaan met de specifieke rol die een accountant inneemt in het maatschappelijk verkeer.

Met de jarenlange ervaring in de overnamepraktijk kan Maarten-Joost uitstekend samenwerken met andere adviseurs in een overnametraject waarbij hij in staat is de economische elementen en begrippen om te zetten in heldere juridische taal waarbij hij tevens de juridische risico’s van specifieke bepalingen en garanties kan inschatten.

Savannah is op haar beurt een waardevolle sparringpartner voor bijvoorbeeld salarisadministrateurs en HRM-adviseurs. Het opstellen van arbeidscontracten, het begeleiden van (grotere) ontslagzaken en CAO-indeling is dagelijkse kost. Ook is zij thuis op de problematiek van de overgang van onderneming in haar vele facetten. Daarbij was zij jarenlang lid van de ontslagcommissie van het UWV en weet dus ook binnen die organisatie haar weg.