Sparringpartner

Naast adviseur zijn Savannah en Maarten-Joost een gewaardeerd sparringpartner voor accountants en fiscalisten. Door hun jarenlange ervaring opgedaan bij een van de big-four kantoren alsmede bij regionale accountantsorganisaties en adviesorganisaties herkennen zij als geen ander jurist de specifieke problematieken waar accountants en fiscalisten mee te maken krijgen.

Maarten-Joost is bijvoorbeeld gewend om in overleg met de accountant te bepalen wat de juridische consequenties zijn van het opnemen van specifieke posten in de jaarrekening, hoe om te gaan met continuiteitsvraagstuk, hoe interne financieringen uitwerken ingeval van discontinuïteit, het uitkeren van dividenden etc. Daarbij overlegt Maarten-Joost regelmatig met accountants, zeker ook met hen die de rol van compliance officer vervullen,  over hoe om te gaan met specifieke rol die een accountant inneemt in het maatschappelijk verkeer.

Ook voor wat betreft de begeleiding van overname en het totstandbrengen van samenwerkingsverbanden zijn beide juristen een vaak een waardevol klankbord voor corporate finance adviseurs, fiscalisten en accountants.

Savannah is op haar beurt een waardevolle sparringpartner voor bijvoorbeeld salarisadministrateurs en HRM-adviseurs. Het opstellen van arbeidscontracten, het begeleiden van (grotere) ontslagzaken en CAO-indeling is dagelijkse kost. Ook is zij thuis op de problematiek van de overgang van onderneming in haar vele facetten. Daarbij was zij jarenlang lid van de ontslagcommissie van het UWV en weet dus ook binnen die organisatie haar weg.