Over De Vroonhof Legal

De Vroonhof Legal bestaat uit Savannah Snellenburg en Maarten-Joost Swenker, twee juristen die jarenlange ervaring hebben op het gebied van het arbeidsrecht, ondernemingsrecht en insolventierecht.

Afgezien van deze inhoudelijke specialisaties die wij ten behoeve van onze cliënten inzetten zijn wij dagelijks een sparingpartner voor accountants, fiscalisten en corporate financeadviseurs. Gezien deze ervaring, eerder opgedaan bij grote en middelgrote adviesorganisaties, begrijpen wij als geen ander jurist de dagelijkse problematiek waarmee een accountant of fiscalist in aanraking komt. Daarbij treden we regelmatig op als vakinhoudelijk docent bij onder andere het Register belastingadviseurs (RB) en de Samenwerkende Registeraccountants en Accountants- en administratieconsulten (SRA).

Savannah is als advocaat lid van de NOvA en Maarten-Joost is lid van de Nevoa, beiden zijn derhalve onderworpen aan tuchtrecht en permanente educatie. Wij dienen derhalve ons werk integer te doen moeten wij onze vakkennis bijhouden.

Maarten-Joost over Savannah Snellenburg

“Savannah is al 25 jaar als adviseur werkzaam in voornamelijk de arbeidsrechtpraktijk waarbij zij haar ervaring heeft opgedaan eerst als bedrijfsjurist bij een familiebedrijf en later als adviseur bij een internationaal advieskantoor gevolgd door een dienstverband bij een landelijk opererend adviesbureau voor accountantskantoren en hun klanten. Thans is zij inschreven als advocaat.

Savannah, afkomstig uit de ondernemerswereld, koesterde allang de wens om haar eigen praktijk te hebben. Sinds 2018 is zij fulltime werkzaam onder de naam ‘De Vroonhof Juristen’. Met haar beëdiging tot advocaat is de handelsnaam gewijzigd in ‘De Vroonhof Legal’
Savannah is graag werkzaam voor MKB bedrijven op het gebied van arbeidsrecht en privacyrecht. Gezien haar ervaring als bedrijfsjurist weet zij de juridische praktijk in te passen en aan te laten sluiten bij de dagelijkse vraagstukken die een ondernemer heeft. Een pragmatische manier van werken is hiervoor essentieel. In dit opzicht kan zij ook als allround bedrijfsjurist functioneren.

Niettegenstaande haar pragmatische benadering van een juridische casus is Savannah een echte specialist op het gebied van het arbeidsrecht, CAO-recht en het leerstuk van de overgang van onderneming. Op dit vakgebied is zij diepgravend en wordt hiervoor door andere specialisten intensief geraadpleegd.

Naast haar dagelijkse werkzaamheden publiceert zij voor diverse uitgevers van juridische vakbladen. Ook is zij zeer ervaren in het lesgeven op arbeidsrechtelijk gebied, vaak ten behoeve van salarisadministrateurs, loonbelastingdeskundigen en accountants.

Savannah is een enthousiaste persoonlijkheid die van mensen en van haar vak houdt. Dit betekent dat zij het contact graag zo persoonlijk mogelijk houdt en u haar snel beter zal leren kennen.”

Savannah over Maarten-Joost Swenker

“Maarten-Joost is thuis op het gebied van de corporate finance en recovery. Dat betekent dat hij meer dan ruime ervaring heeft met enerzijds de transactiepraktijk van fusies en overnames in het MKB maar ook op het inventariseren van (financiële) risico’s welke verband houden met de juridische en financiële structuur van een organisatie.
In de transactiepraktijk heeft Maarten-Joost niet alleen ervaring ten aanzien van het opstellen en beoordelen van de diverse juridische documenten en het voeren van contract onderhandelingen maar weet ook hoe samen te werken in een team van andere deskundigen om zo in gezamenlijk overleg te komen tot een integrale aanpak. Hierbij kan hij werken als onderdeel van een team binnen een adviestraject als één van de leden van het team. Dit is iets wat opdrachtgevers erg kunnen waarderen.
Een ander specialisme is de beoordeling van een financieringsstructuur waarbij met name gekeken wordt naar de samenloop van de externe bankfinanciering ten opzichte van een interne financiering of vendersloan. Dit alles er opgericht om niet alleen risico’s te signaleren maar ook om in overleg te komen met de diverse partijen tot een zo optimale structuur. Verder is hij een waardevolle sparingpartner voor de accountantspraktijk ten aanzien van beoordeling van de (concept) jaarrekening, de continuïteit van de onderneming, concern- en bestuurdersaansprakelijkheid, uitkeringen, besluitvorming door de verschillende vennootschapsorganen, het vormen van een voorziening etc.
Als docent ten behoeve van het SRA en het RB geeft hij les aan met name accountants en fiscalisten over diverse ondernemingsrechtelijke onderwerpen. Maarten-Joost is stevig in de onderhandelingen maar zal altijd in gedachten houden dat partijen erbij gebaat zijn om tot een oplossing te komen die door alle betrokken partijen gedragen wordt.”

Over De Vroonhof

‘De Vroonhof Legal’ dankt zijn naam aan de naam van het landgoed waarin De Vroonhof Legal is gevestigd, midden in de natuur aan de rand van Nijmegen. Beide juristen voeren daar hun praktijk.  Naast hun vakinhoudelijke werk als jurist zijn Savannah en Maarten-Joost zeer betrokken en bezig met de instandhouding van het domein. Beiden zijn daarbij graag buiten aan het werk en voelen zich betrokken bij de natuur in haar vele facetten. De foto’s die op deze website zijn geplaatst, gemaakt op De Vroonhof, weerspiegelen de liefde voor de natuur. Het domein is daarbij een welkome verzamelplaats voor vrienden en familie die net zo goed onderdeel zijn van het leven dat beiden op De Vroonhof leiden. 

Kenmerkend verder is dat beide juristen een voorliefde hebben voor ambachtelijk werk wat zowel tot uitdrukking komt in hun hobby’s maar ook in de uitoefening van hun werkzaamheden. Dat betekent het ontwikkelen van vaardigheden door de geleerde theorie in de praktijk te brengen en doorlopend ervaring opdoen. Soms moet ook een nieuwe aanpak bedacht worden of afwijkende wegen worden bewandeld om tot resultaat te komen. Inzet (soms zelfs ‘inspanning’), doorzettingsvermogen, nieuwsgierigheid en de wil om te blijven ontwikkelen en ervaringen op te doen zijn daarbij essentieel, net zo goed als plezier in het werk, gevoel voor humor en relativeringsvermogen.