Ondernemingsrecht

Maarten-Joost is gespecialiseerd in Boek 2 BW wat inhoudt dat hij gewend is aan het beoordelen van statuten, het opstellen van notulen, de problematiek verbonden aan het uitkeren van dividenden, het opheffen van een onderneming, de liquidatie van een rechtspersoon,  etc. Mede door zijn fiscale kennis is Maarten-Joost gewend aan de taal van een fiscalist en herkent de bijzondere problematiek waar fiscalisten mee omgaan. Ook kan hij aan accountants statutaire bepalingen uitleggen en adviseren hoe de accountant deze moet interpreteren.

Daarnaast zijn beiden ervaren in de advisering en het opstellen van samenwerkingsovereenkomsten, zoals maatschaps- en vennootschapsovereenkomsten en het opstellen van aandeelhoudersovereenkomsten.