Ondernemingsrecht

Maarten-Joost is gespecialiseerd in Boek 2 BW waarvoor hij ook de specialisatieopleiding van de Grotius Academie heeft gevolgd. Mede door zijn fiscale kennis is Maarten-Joost gewend aan de taal van een fiscalist en herkent de bijzondere problematiek waar fiscalisten mee omgaan. Ook kan hij aan accountants statutaire bepalingen uitleggen en adviseren hoe de accountant deze moet interpreteren.

Aan de orde komen:

  • beoordeling van statuten
  • het opstellen van notulen
  • de problematiek verbonden aan het uitkeren van dividenden, mede in het licht van een overname
  • het opheffen van een onderneming
  • de (turbo) liquidatie van een rechtspersoon

Daarnaast zijn beide juristen ervaren in de advisering en het opstellen van samenwerkingsovereenkomsten, zoals maatschaps- en vennootschapsovereenkomsten en het opstellen van aandeelhoudersovereenkomsten.