Insolventie

In tijden waarin de economie stagneert kan Maarten-Joost behulpzaam zijn bij de begeleiding bij insolventies waarbij het speerpunt ligt bij een tijdige analyse van de mogelijkheden maar ook van de valkuilen verbonden aan een juridische structuur. Door tijdig, in overleg met de accountant of adviseur van de onderneming, te acteren kan sturing worden gegeven aan het insolventieproces en kan op deze manier de schade voor wel renderende onderdelen van de onderneming worden ingeperkt. Voordeel hierbij is dat Maarten-Joost gewend is jaarrekeningen te beoordelen en te interpreteren. Ook met begrippen als ‘vermogensinstandhoudingsverklaringen’, ‘letters of support’, ‘403-verklaringen’, ‘fiscale eenheid’ etc. kan hij overweg en is hij in staat te beoordelen in hoeverre een faillissement kan leiden tot onverwachte claims jegens gezonde onderdelen van de juridische structuur.

Met de invoering van de Wet homologatie onderhands akkoord (whoa) heeft Maarten-Jost zich ook in deze wet verdiept en staat hij herstructureringsdeskundigen bij.

Logischerwijze komt ook het leerstuk van bestuurdersaansprakelijkheid aan de orde en wordt de relatie met financiers en hun zekerheden geanalyseerd en waar mogelijk geoptimaliseerd.

Daarnaast is Maarten-Joost gewend om met curatoren te overleggen en zijn klanten te adviseren hoe zich ten opzichte van stellingnames van de curator te verdedigen.