Financieringsstructuur

Maarten-Joost heeft zich steeds verder gespecialiseerd in de beoordeling en optimalisatie van de financieringsstructuur van een groep van ondernemingen. Het blijkt dat accountants hier meer en meer behoefte aan hebben aangezien de juridische benadering van een financieringsstructuur af kan wijken van de economische benadering. In een discussie met een curator komen deze verschillen evident naar voren.
Vragen die hierbij aan de orde komen zijn:

  • effecten van (het ‘opschonen’ van) onderlinge rekening couranten
  • (on)mogelijke interne verrekeningen
  • hoofdelijke aansprakelijkheid en intern regres
  • zekerheden
  • eigendomsvoorbehouden 
  • compte joint financiering
  • uitwerking algemene bankvoorwaarden
  • uitwerking ‘storting informeel kapitaal’

Deze vragen worden niet alleen juridisch benaderd maar zeker ook beoordeeld op basis van de verwerking van de diverse posten in de jaarrekening.