Contractenrecht

Naast haar specialisatie in arbeidsrecht is Savannah thuis in het algemene verbintenissenrecht waar dat raakvlakken met de ondernemerswereld heeft. Te denken valt aan algemene Voorwaarden, privacyrecht en agentuur. 

Maarten-Joost is meer gericht op financiële overeenkomsten zoals geldleningen, zekerheidsrechten en financieringsovereenkomsten met een bancaire instelling. Een minder zorgvuldig gekozen financieringsstructuur van een groep van ondernemingen kan bij een faillissement tot grote problemen leiden. Zie verder ook onder ‘financieringsstructuur‘.