Contractenrecht

Naast haar specialisatie in arbeidsrecht is Savannah thuis in het algemene verbintenissenrecht waar dat raakvlakken met de ondernemerswereld heeft. Te denken valt aan algemene Voorwaarden, privacyrecht en, agentuur. Maarten-Joost is meer gericht op financiële overeenkomsten zoals geldleningen, zekerheidsrechten en financieringsovereenkomsten met een bancaire instelling.