Arbeidsrecht

Savannah heeft als bijzonder interessegebied het arbeidsrecht. Het arbeidsrecht kent een zakelijk maar ook een emotioneel aspect. Voorbeeldvragen zijn: Kan ik een nulurencontract aanbieden? Hoe kan ik een zieke medewerker ontslaan? Heb ik recht op een vast loon?

Een verdergaand specialisme van Savannah op arbeidsrechtgebied is cao-recht. Voorbeeldvragen: Wanneer is een cao van toepassing? Hoe pas je hem toe?  Hoe pas ik de cao toe, zowel tijdens als na afloop van de cao?  Heb ik recht op een cao loonsverhoging?