Arbeidsrecht

Savannah heeft als bijzonder interessegebied het arbeidsrecht. Het arbeidsrecht kent een zakelijk maar ook een emotioneel aspect. Voorbeeldvragen zijn: kan ik een nulurencontract aanbieden? Hoe kan ik een zieke medewerker ontslaan? Heb ik recht op een vast loon?

Een verdergaand specialisme van Savannah op arbeidsrechtgebied is cao-recht. Voorbeeldvragen: Wanneer is een cao van toepassing? Hoe pas je hem toe?  Toepassing tijdens maar ook na afloop van de looptijd van de cao?  Heb ik recht op een cao loonsverhoging?