Arbeidsrecht

Savannah heeft als bijzonder interessegebied het arbeidsrecht. Zij heeft hiervoor ook de specialisatieopleiding van de Grotius Academie gevolgd.

Naast het opstellen van arbeidsovereenkomsten en het begeleiden van (grotere) ontslagzaken adviseert zij op het arbeidsrecht ten behoeve van werkgevers maar ook ten behoeve van accountants.
Vragen die aan de orde komen zijn: 

  • Kan ik een nulurencontract aanbieden?
  • Hoe kan ik een zieke medewerker ontslaan?
  • Heb ik recht op een vast loon?

Een verdergaand specialisme van Savannah op arbeidsrechtgebied is het cao-recht. Voorbeeldvragen hierbij zijn:

  • Wanneer is een cao van toepassing?
  • Hoe pas ik de cao toe, zowel tijdens als na afloop van de cao?
  • Heb ik recht op een cao loonsverhoging?
 
Het arbeidsrecht kent een zakelijk maar ook een emotioneel aspect. Deze aspecten komen met name naar voren bij een (gedwongen) ontslag of geschillen van inzicht tussen de werkgever en de werknemer over de wijze waarop de werknemer zijn functie vervult.
Savannah zal nimmer deze tegenstrijdige belangen uit het oog verliezen en zal zoveel mogelijk toewerken naar een gezamenlijk gedragen oplossing.

Savannah werkt in de uitvoering van haar werkzaamheden altijd nauw samen met HRM/PZ-adviseurs, loonadministrateurs alsmede met loonbelastingdeskundigen.